Rozvoj předmatematických dovedností u dětí I

Námětovník pro rozvoj matematických dovedností.

Základní informace

Jak rozvíjet předmatematické dovednosti u dětí v nejmladším věku.

Během webináře se seznámíme s obecnými didaktickými a metodickými specifiky práce s dětmi v předškolním věku. Objasníme si, co (před)matematické dovednosti obnáší a jak je nenásilným a hravým způsobem u dětí posilovat a jak k tomu využít běžné každodenní situace. Součástí webináře budou příklady dobré praxe a konkrétní tipy pro pečující osoby.

Důležité
informace

Místo konání: online

Termín: pondělí 23. 10. 2023, 17:00 – 19:00

Lektorka: Mgr. Jana Šrytrová

Přihlášky zasílejte do 21. 10. 2023

Cena

490 Kč

25% SLEVA PRO ČLENY SÍTĚ PRO RODINU