Rozvoj předmatematických dovedností u dětí II

Námětovník pro rozvoj matematických dovedností 

Základní informace

Jak rozvíjet předmatematické dovednosti u dětí v nejmladším věku.

Během webináře se seznámíme s obecnými didaktickými a metodickými specifiky práce s dětmi v předškolním věku. Objasníme si, co (před)matematické dovednosti obnáší a jak je nenásilným a hravým způsobem u dětí posilovat a jak k tomu využít běžné každodenní situace. Součástí webináře budou příklady dobré praxe a konkrétní tipy pro pečující osoby.

Volné pokračování webináře Rozvoj předmatematických dovedností u dětí I

Důležité
informace

Místo konání: online

Termín: středa 22. 11. 2023, 17:00 – 19:00

Lektorka: Mgr. Jana Šrytrová

Přihlášky zasílejte do 20. 11. 2023

Cena

490 Kč

25% SLEVA PRO ČLENY SÍTĚ PRO RODINU