Asertivní komunikace

Nástroj pro zkvalitnění vztahů na pracovišti.

Základní informace

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE jako nástroj pro zkvalitnění pracovních i osobních vztahů.

Teoretický výklad prokládaný skupinovou prací, modelovými situacemi, praktickým nácvikem a sdílením.

Porozumění a správné chápání pojmu Asertivita jako funkčního nástroje pro mezilidskou komunikaci. Rozpoznání mezi pasivním a agresivním způsobem chování. Uvědomění si svých práv pomocí asertivního desatera.  Rozpoznání manipulace a seznámení s technikami pro její zvládnutí.

Řešení náročných situací pomocí asertivních technik – jejich pochopení a osvojení díky praktickým nácvikům v modelových situacích.

Důležité
informace

Místo konání: online

Termín: 17. 1. 2024, 17:00 – 19:00

Lektorka: Ing. Veronika Kašková Ingrová 

Přihlášky zasílejte do 14. 1. 2024

Cena

690 Kč

25% sleva pro členy Sítě pro rodinu