Autorizované zástupkyně
a lektorky

Představujeme vám lektorky, které dlouhodobě spolupracují se Sítí pro rodinu, z.s.

Kateřina Buršíková

Profesní kvalifikace Chůva, autorizovaná zástupkyně

Jana Šrytrová

Profesní kvalifikace Chůva, autorizovaná zástupkyně a lektorka

Martina Oppltová

Profesní kvalifikace Chůva, zdravotník při zkouškách PK CHůva

Hana Švecová

Profesní kvalifikace Chůva, autorizovaná zástupkyně a lektorka