Zkouška profesní kvalifikace
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 069-017-M)

Zkouška dle zákona 179/2006 Sb. vás opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu.“ Dále je kvalifikací pro práci v dětských skupinách, v mateřských školách (chůva pro dvouleté děti v MŠ), či v mateřských centrech.

Základní informace

Síť pro rodinu, z.s. je od roku 2013 autorizovanou osobou pro zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M).

Zkouška profesní kvalifikace absolventa opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.). Je to také plnou kvalifikací pro péči o děti v dětských skupinách i v mateřských školách (chůva pro dvouleté děti v MŠ).

Potřebujete vy osobně nebo pro svůj personál získat odbornou kvalifikaci? Nabízíme složení zkoušky včetně přípravy v různém rozsahu dle vašich potřeb.

 

Důležité
informace

Uchazečem musí být pouze osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání a je bez logopedické vady.

Délka zkoušky: 3,5 hodiny

Kapacita zkouškového termínu: 6 osob

Zkoušky se konají v prostorách Sítě pro rodinu, z. s.   Truhlářská 24, Praha 1

Požadavky, které musí uchazeč splňovat, jsou dány hodnotícím standardem pro profesní kvalifikaci.

Zkouška se skládá z části písemné, ústní praktické. Nejpozději 7 dní před termínem zkoušky je uchazeč povinen odevzdat písemné zpracování výchovného celku.

Závazně přihlášeným uchazečům zasíláme skripta a další studijní materiály.

Po úspěšném absolvování zkoušky získá uchazeč osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

Vyplněnou přihlášku a vámi preferovaný termín zkoušky zasílejte na e-mail: irena.pribylova@sitprorodinu.cz

 

Cena

4 900 Kč

Cena pro členy Sítě pro rodinu.

5 900 Kč

Cena pro širokou veřejnost.

Termíny

12. 7. 2024

 

Další termíny pro vás připravujeme.

Vyplněnou přihlášku a vámi preferovaný termín zkoušky zasílejte na e-mail: irena.pribylova@sitprorodinu.cz

Osobní konzultace

Pokud si nejste jisti, že zkoušku zvládnete, je možné přihlásit se na individuální konzultaci, kde si  napíšete cvičný test, můžete osobně konzultovat obsah hodnotícího standardu a svou písemnou práci.

Individuální konzultace je zpoplatněna (490,- Kč/ cca 1,5 – 2 hodiny) a není určena jen závazně přihlášeným, ale všem zájemcům. Na individuální konzultaci je třeba se předem objednat na email: irena.pribylova@sitprorodinu.cz