"Posilujeme hodnotu rodiny."

Síť pro rodinu

O nás

Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.

Naše poslání

Síť pro rodinu:

Propojuje

jednotlivá centra (cca 250 v ČR)

organizace – státní i nestátní doma i v zahraničí 

odborníky a odbornice 

zprostředkovává spojení s firmami i médii

Prosazuje a posiluje

občanský život komunity

hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů

mateřskou a otcovskou roli v rodině a společnosti

právní ochranu rodiny

Podporuje

začínající i zavedená mateřská centra

spolupráci v jednotlivých krajích

Inspiruje

k rozvoji a šíření dobrých nápadů

k obnově a zachování tradic

Mapuje

aktivity svých členů, názorovou škálu, zpětnou vazbu

trendy v péči o rodiny včetně zahraničních

příležitosti pro své členy a rodiny obecně

možnosti, jak nápady snadno sdílet

Vyhledává a šíří

příklady dobré praxe: v mateřských centrech – služby pro rodinu

příklady dobré praxe: v organizacích – podpora rodiny

příklady dobré praxe: ve firmách – péče o zaměstnance, podpora zaměstnanosti žen

Statistiky

20+

let zkušeností

261+

členských center

8+

partnerů v zahraničí

75 000+

rodin, které pravidelně využívají služeb našich členských center