Příprava ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva

Kurz, který vás připraví ke zkouškám profesní kvalifikace Chůva v dětské skupině (kód 69-073-M) a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M).

Základní informace

Síť pro rodinu, z.s. je od roku 2013 autorizovanou osobou pro zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M).

Zkouška profesní kvalifikace absolventa opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.). Je to také plnou kvalifikací pro péči o děti v dětských skupinách i v mateřských školách (chůva pro dvouleté děti v MŠ).

Potřebujete vy osobně nebo pro svůj personál získat odbornou kvalifikaci? Nabízíme složení zkoušky včetně přípravy v různém rozsahu dle vašich potřeb.

 

Obsah kurzu

Příprava ke zkoušce profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva v dětské skupině

První pomoc u dětí
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Praktický nácvik 1. pomoci – resuscitace, ošetření některých poranění
Pedagogické aspekty práce s dětmi
 • Uplatňování  metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací s pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
Legislativa
 • Legislativa v oblasti služeb péče o děti
 • Orientace v pracovněprávních vztazích
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi
 • Etické principy při práci chůvy
 • Testy na zkoušku
 • Praktické informace ke zkoušce profesní kvalifikace

Cena

7900 Kč

Cena kurzu včetně zkoušky Profesní kvalifikace.

Cena pro členy Sítě pro rodinu.

8900 Kč

Cena kurzu včetně zkoušky profesní kvalifikaci.

Cena pro širokou veřejnost.

Termíny

Jarní termín kurzu zatím není vypsán.

Osobní konzultace

Pokud si nejste jisti, že zkoušku zvládnete, je možné přihlásit se na individuální konzultaci, kde si  napíšete cvičný test, můžete osobně konzultovat obsah hodnotícího standardu a svou písemnou práci.

Individuální konzultace je zpoplatněna (490,- Kč/ cca 1,5 – 2 hodiny) a není určena jen závazně přihlášeným, ale všem zájemcům. Na individuální konzultaci je třeba se předem objednat na email: irena.pribylova@sitprorodinu.cz