Fundraising

Způsob, jak navázat a udržet dárce. Budování dlouhodobých vztahů.

Základní informace

Fundraiser není obchodní zástupce pro neziskovky, ale člověk, který dokáže propojit a vtáhnout další aktéry do děje naší neziskovky. Povíme si o fundraisingu jako o způsobu, jak navázat, udržet a zlepšovat vztahy nejen s dárci, ale i potenciálními dárci, kteří jsou všude kolem nás. Podíváme se na fundraising ve zkratce od počátku do upevňování vztahů s dárci přes fundraisingové kampaně a komunikační kanály, aby vše fungovalo.

Důležité
informace

Místo konání: Praha

Termín: 15. 3. 2023 9:00 – 15:00

Lektorka: Bc. Hana Šustrová

Přihlášky zasílejte do 12. 3. 2023

Cena

1290 Kč

25% SLEVA PRO ČLENY SÍTĚ PRO RODINU