Bc. Hana Šustrová

Marketingová komunikace pro neziskový sektor

Vystudovala jsem Fakultu multimediální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati, obor Marketingová komunikace a Publicita a spolupráce s veřejností na VOŠ publicistiky v Praze. Absolvovala jsem mnoho fundraisingových kurzů a jsem člen Klubu fundraiserů v Českém centru fundraisingu.
 
Pracovala jsem jako vedoucí marketingu ve společnosti PRVNÍ CHODSKÁ, v ICOS Český Krumlov mám nyní na starosti péči o dárce a spolupráci s veřejností.  Spoluvedla jsem MC Míša Český Krumlov a jsem místopředsedkyní Spolku Domoradice.
 
Vzhledem k mé činnosti v neziskových organizacích a především sedmileté působnosti v Síti pro rodinu je mi nejbližší spojení marketingové komunikace s neziskovým sektorem, tedy lektoruji od roku 2015 fundraisingové a public relations semináře. Nejbližší témata jsou mi jak se přirozeně prodat/zpropagovat, jak mít fungující vztahy se všemi, které potřebujeme, jak myslet fundraisingově a jak zabudovat fundraising do činnosti organizace.