Bc. Hana Švecová

Autorizovaná lektorka a zkoušející chův

Vystudovala jsem dvě bakalářská studia, speciální pedagogiku a školský management a magisterské studium předškolní pedagogiky. Již 37let se věnuji dětem předškolního věku, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným. Devět let pracuji jako zkoušející v profesních kvalifikacích Chůva a to v oblasti metod a forem vzdělávání. Pět let jsem lektorkou předškolního vzdělávání a pedagogické diagnostiky. 

Jací jsme, takové budou naše děti. —  J.G.Herder