Mgr. Kateřina Buršíková

Profesní kvalifikace Chůva

Katka vystudovala střední pedagogickou školu v Praze a poté Pedagogickou fakultu UK v Praze, magisterské studium v oboru Předškolní pedagogika. Má za sebou 22 let praxe v mateřské škole. V současné době pracuje jako ředitelka mateřské školy v Mladé Boleslavi.

Tým autorizovaných zástupkyň Sítě pro rodinu z.s. pro PK Chůva posílila v roce 2020.