Kontrola z inspektorátu práce

Jak se na ni připravit a co očekávat.

Základní informace

Vymezení hlavních oblastí a otázek, kterým se budeme věnovat: 
 

Jak se připravit na kontrolu orgánů inspekce práce?

– Kdo kontrolu provádí?

– Vymezení předmětu kontroly?
 
– Kdy a jaké dokumenty může inspektor vyžadovat?
 
– Jak postupovat, pokud se závěrem kontroly nesouhlasíte?
 
Doporučení a ukázky vnitřních předpisů, jako prevence a příprava na kontrolu.
 
– Aktuální platná legislativa ve vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec.
 
– Příklady dobré praxe. 

Cena

1090 Kč

25% SLEVA PRO ČLENY SÍTĚ PRO RODINU