Logopedická prevence I

Motorická a artikulační cvičení

Základní informace

I jako rodiče, průvodci a pečující osoby můžeme děti cíleně rozvíjet v jejich řečových dovednostech a vhodně předcházet, event. doplňovat nutnou intervenci logoopeda.

Během webináře se seznámíme s obecnými didaktickými a metodickými specifiky práce s dětmi v předškolním věku v souvislosti s řečovými dovednostmi.

Podstatnou část programu budou tvořit osvědčené postupy, hry a aktivity související s logopedickou prevencí a dorozumívacími schopnostmi.

Součástí webináře budou příklady dobré praxekonkrétní tipy pro pečující osoby.

Důležité
informace

Místo konání: online

Termín: středa 4. 10. 2023 17:00 – 19:00

Lektorka: Mgr. Jana Šrytrová

Přihlášky zasílejte do 2. 10. 2023

Cena

490 Kč

25% SLEVA PRO ČLENY SÍTĚ PRO RODINU