Logopedická prevence II

Námětovník pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání

Základní informace

I jako rodiče, průvodci a pečující osoby můžeme děti cíleně rozvíjet v jejich řečových dovednostech a vhodně předcházet, event. doplňovat nutnou intervenci logoopeda.

Zrakové a sluchové vnímání je nedílnou součástí logopedické prevence.

Ukážeme si, jak hrami a cílenými aktivitami můžeme rozvíjet jednotlivé složky zrakového a sluchového vnímání již u dětí batolecího věku a posilovat tak (kromě jiného) i kompetence související s předčtenářskou gramotností.

Webinář volně navazuje na předchozí část zaměřenou na motorická a artikulační cvičení.

Důležité
informace

Místo konání: online

Termín: pondělí 6. 11. 2023, 17:00 – 19:00

Lektorka: Mgr. Jana Šrytrová

Přihlášky zasílejte do 4. 11. 2023

Cena

490 Kč

25% SLEVA PRO ČLENY SÍTĚ PRO RODINU