Martina Oppltová

Autorizovaná zkoušející chův

Vystudovaná SZŠ Benešov obor všeobecná zdravotní sestra.

Po maturitě nástup na odd.ARO nemocnice Benešov v červnu 1993.Zde bez přerušení do dnešního data.(pouze 2x MD)

Dále při zaměstnání v roce 2001 nástup na dálkové studium atestace ARO,JIP, úspěšně složený zkoušky v roce 2002.

Mezi lety 2004 až 2007 částečný úvazek na RZP Benešov,Vlašim.

V roce 2010 až 2014 nástup na částečný úvazek jako vrchní sestra v ústavu pro mentálně postižené Odlochovice.Zde lektorování První pomoci.

V roce 2019 až 2021 nástup na DPP k domácí péči o pacienty se stomií,kde při zaměstnání udělán kurz Stomické sestry.

V současnosti v Síti pro rodinu.

V soukromí : matka dvou dcer,které se aktivně zapojují do chovu koní, zejména minikoně,které využívám pro malé děti (docházky do mateřských škol, dětské akce i soukromé vožení,kde využívám kurz Bazální stimulace)