Mobilní kancelář, aneb sdílené aplikace pro vzdálenou spolupráci

Tipy a návody na efektivní využívaní online aplikací

Základní informace

V kurzu se naučíte používat několik on-line aplikací pro kancelářskou práci, které dokáží nahradit počítačové programy a usnadnit běžnou administrativní práci. Díky vzdálenému přístup a principu sídlení tak budete moci plnohodnotně a efektivně pracovat se svým týmem odkudkoliv. Kurz je zcela praktický a budete mít možnost aktivně se zapojit do sdílené tvorby, abyste si co nejvíce osvojili nově získané dovednosti. Uvědomíte si výhody i úskalí sdílených aplikací a budete vědět, na co si dát pozor. 

Prakticky si vyzkoušíte a osvojíte používání nástrojů jako vzdálený disk, kalendář, správu kontaktů, vyladíte praktické nastavení e-mailu a naučíte se organizovat on-line schůzky s týmem i klienty. Ušetříte tak spoustu času, energie i nákladů na cestování. Naučíte se vytvářet on-line soubory a následně je stahovat v různých formátech do počítače. Naopak soubory vytvořené v počítači budete nahrávat na virtuální úložiště, abyste s nimi mohli dále pracovat vzdáleně s týmem, či klientem z ůzných míst po republice i mimo ni. Budete schopni vytvořit rozsáhlý sdílený textový dokument, který bude správně formátovaný, graficky vzhledný díky využití stylů a oddílů. Ukážeme si a prakticky vyzkoušíme práci s interaktivní tabulí, která poslouží pro sběr nápadů, brainstorming, či myšlenkovou mapu. V poslední lekci si prakticky vyzkoušíte tvorbu a formátování tabulky včetně vzorců a funkcí. V závěru si ukážeme jak vytvořit on-line prezentaci včetně animovaného obsahu a přechodu snímků. Samozřejmě nebude chybět Vaše zapojení do tvorby a opakované osvojení funkcionality sdílení. Zjistíte kde a jak stáhnout tyto nástroje do telefonu/tabletu, abyste je mohli používat v mobilní aplikaci prakticky kdykoliv a kdekoliv. 

Ve všech seminářích se budete moci aktivně zapojovat, abyste si co nejvíce procvičili nově získané dovednosti. Je doporučeno pracovat na počítači, případně mít druhý monitor/tablet abyste mohli sledovat ukázky, a přitom jste měli možnost se zapojit do sdílené práce v týmu. 

Kurz je rozdělen do 3 částí, které na sebe volně navazují

1. Platforma GOOGLE a nástroje DISK, KALENDÁŘ, E-MAIL, KONTAKTY, MEET – 24. 10. 2023

 • představení platformy Google, vytvoření účtu, možnosti nástrojů, cena, výhody, rizika 
 • pochopení principu fungování vzdáleného virtuálního úložiště cloudu/GOOGLE DISKU 
 • orientace na disku: můj disk, sdíleno se mnou 
 • tvorba souborů a složek, stažení do PC 
 • nahrání souborů a složek vytvořených v pc do cloudu 
 • princip sdílení, kompetence uživatelů, výhody, úskalí, postup a možnosti sdílení 

2. SDÍLENÝ TEXTOVÝ DOKUMENT, INTERAKTIVNÍ TABULE JAMBOARD – 31. 10. 2023

 • vytvoření SDÍLENÉHO TEXTOVÉHO DOKUMENTU 
 • vložení a formátování textu, obrázku, tabulky, hypertextového odkazu 
 • vícestránkový dokument – záhlaví, zápatí, číslování, kopírování formátu, použití stylů a oddílů pro jednotný vizuál v rozsáhlém dokumentu typu smlouva/směrnice 
 • vkládání a práce s komentáři 
 • konec stránky, oddílu/sekce, generování automatického obsahu 
 • sdílení a společná práce více lidí odkudkoliv 
 • možnosti kompetencí uživatelů (číst, komentovat, upravovat) a co ohlídat. 
 • stažení on-line dokumentu do PC v různých formátech vč. PDF, následný tisk 
 • kde a jak stáhnout a jak používat mobilní aplikaci 
 • vytvoření interaktivní tabule JAMBOARD, vložení textu, obrázku, aj. obsahu, použití barev, velikostí, propojení, seskupování, označování prvků 
 • tvorba sdílení tabule a týmový brainstorming v praxi 

3. SDÍLENÁ GOOGLE TABULKA, PREZENTACE V G-SLIDES – 7. 11. 2023

 • tvorba sdílené TABULKY a její formátování, zarovnání, podbarvení, ohraničení, kopírování formátu 
 • práce s listy a buňkami – sloučení, chránit obsah proti přepsání aj. 
 • tvorba vzorců a zápis funkcí 
 • tvorba a možnosti grafů 
 • sdílení tabulky, společná práce na úpravě tabulky 
 • export, stažení do počítače v různých formátech vč. PDF 
 • odeslání tabulky e-mailem jako příloha, jako odkaz. 
 • možnosti kompetencí uživatelů (číst, komentovat, upravovat) a co ohlídat 
 • tvorba PREZENTACE v Google Slides 
 • výběr šablony a motivu, vytvoření nové prázdné prezentace 
 • vložení obsahu a nastavení animací 
 • práce se snímky a přechody 
 • sdílení a společná práce v týmu 
 • vložení poznámek, časomíra a režim prezentujícího, spuštění prezentace 
 • uložení prezentace do PC, na flash 

 

 

Důležité
informace

Místo konání: online

Termín: 24. 10., 31. 10. a 7. 11.  vždy 17:00 – 19:00

Lektorka: Ing. Veronika Kašková Ingrová 

Přihlášky zasílejte do 20. 10. 2023

Cena

2650 Kč

25% sleva pro členy Sítě pro rodinu