Mgr. Petra Janatová

Posilování rodičovských kompetencí tematicky zaměřená na budoucí rodiče, rodiče, prarodiče, jiné pečující osoby či vychovatele

„Vážím si toho, že mohu pracovat, sdílet a nacházet další inspiraci v prostoru, který mi dává smysl … a kde mohu se stejně naladěnými lidmi spoluvytvářet ono křehké společenství, které slouží dětem a jejich rodinám.“

 

Vystudovala Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Od r. 2012 pracovala jako sociální pracovnice se specializací rodiny s dětmi. Ve stejném roce se stala členkou Koordinační skupiny péče o prorodinnou politiku města Ústí nad Labem, od r. 2019 je její manažerkou. Svou profesi změnila v r. 2017, kdy se stala lokální síťařkou pro ORP Ústí nad Labem v projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

Od r. 2013 je lektorkou „Kursu pro rodiče Silní rodiče – Silné děti®“, projektu Německého svazu na ochranu dětí.

V r. 2018 založila Spolek SILNÁ RODINA, jehož činnost je zaměřená na posilování rodičovských a výchovných kompetencí, pořádání společensko-vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a vedení svépomocné skupiny pro rodiče dětí se specifickými potřebami ve vzdělávání.  

V Síťi pro rodinu pracuje od roku 2019 na pozici krajské koordinátorky.

 

Oblíbené motto: „ Pokud se radostné dítě směje, směje se s ním celý svět“

 

Dosažené vzdělání

1987-1991    Střední ekonomická škola, obor všeobecná ekonomie

2008-2012    UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Specializace v pedagogice – Sociálně pedagogická asistence (bakalářský studijní program)

2012-2015    UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce (navazující Mgr. studium)

Odborná praxe

2012-2017    Statutární město Ústí nad Labem, sociální pracovnice odboru sociálních věcí, odd. sociální práce, specializace: rodiny s dětmi, sluchově znevýhodnění

2017             Krajský úřad Ústeckého kraje, referentka odboru sociálních věcí

2017-2019    MPSV ČR, lokální síťařka pro ORP Ústí nad Labem v projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“

od 9/2018      předsedkyně Spolku SILNÁ RODINA

od 3/2019      Síť pro rodinu, krajská koordinátorka pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj

 

Lektorská praxe

od 2013         lektorka Kurzu pro rodiče Silní rodiče – Silné děti®

od 2019         lektorka kursů na posilování rodičovských kompetencí „Děti na prvním místě aneb komunikace a výchova na druhou I. a II.“ a jiných, tematický zaměřených na budoucí rodiče, rodiče, prarodiče, jiné pečující osoby či vychovatele