Právní minimum pro NNO

Základní problematika práv a povinností neziskových organizací.

Základní informace

Webinář si klade za cíl přiblížit účastníkům základní problematiku práv a povinností neziskových organizací a dále se účastníci seznámí s financováním neziskových organizací, problematikou uzavírání smluv a pracovněprávních vztahů.

Účastníci se dále seznámí problematikou pořádání veřejných sbírek, autorského práva nebo povinností spojených s EET. 

Hlavní témata kurzu: 

– právní subjektivita organizace 

– Práva a povinnosti NGO – na příkladu Spolku 

– povinnosti spolku vyplývající z OZ 

– účetnictví a finance 

– smluvní vztahy 

– personální oblast (zaměstnanci, BOZP a PO, pracovně-lékařské služby, osobní údaje a jejich zpracování) 

– hygiena v MC 

– EET 

– GDPR 

– veřejná sbírka 

– autorské právo 

– dobrovolnictví 

– systém vnitřních předpisů

Důležité
informace

Místo konání: On-line

Termín: 2. 3. 2023 9:00 – 15:00

Lektorka: Mgr. et Mgr. Milan Severa

Přihlášky zasílejte do 28. 2. 2023

Cena

1290 Kč

25% SLEVA PRO ČLENY SÍTĚ PRO RODINU