Rekvalifikační kurz Manager NNO

Základní informace

Od ledna 2020 Síť pro rodinu, z.s. opět získala akreditaci k pořádání rekvalifikačního kurzu Manažer (se zaměřením na neziskový sektor). Akreditace u MŠMT pod č. j. MSMT-33770/2019-1/390.

Kurz v rozsahu 120 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky je zakončen zkouškou před odbornou komisí.

Úspěšný absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci.

Požadavky, které musí uchazeč splňovat, jsou: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, věk 18 let a musí být občanem ČR.

Obsah kurzu

Kurz v rozsahu 120 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky je zakončen zkouškou před odbornou komisí.

 • personální management
 • sociální inovace
 • metody práce v týmu
 • PR a média
 • poučení o BOZP a PO
 • udržitelný rozvoj a ekologicky šetrný provoz organizace
 • strategické řízení a plánování
 • marketing
 • finanční řízení a fundraising
 • legislativa
 • specifika řízení NNO

Důležité informace

Uchazečem musí být pouze osoba starší 18 let, která má ukončené SŠ vzdělání s maturitou

Místo konání: Praha

Praxe: místo pro vykonání praxe si zájemce o RK zajišťuje sám

Závěrečná zkouška: kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která obsahuje obhajobu závěrečné práce, písemný test, zpracování praktického úkolu a ústní zkoušku

Po absolvování kurzu a absolvování dalších vzdělávacích projektových aktivit lze získat příspěvek na nově vytvořené pracovní místo na poloviční úvazek na 6 měsíců.

 

Cena

15 000 Kč

Cena pro členy Sítě pro rodinu.

25 000 Kč

Cena pro širokou veřejnost.

Termíny

V tuto chvílí nejsou vypsány termíny. V případě zájmu o rekvalifikaci nás prosím kontaktujte na e-mailu: stanislava.koscova@sitprorodinu.cz

Přejít na začátek