Rekvalifikační kurz Manažer/ka NNO

Základní informace

Síť pro rodinu, z.s. opět získala akreditaci k pořádání rekvalifikačního kurzu Manažer/ka (se zaměřením na neziskový sektor). Akreditace u MŠMT pod č. j. MSMT-4304/2023-2.

Kurz v rozsahu 120 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky je zakončen zkouškou před odbornou komisí.

Úspěšný absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci.

Požadavky, které musí uchazeč splňovat, jsou: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, věk 18 let a musí být občanem ČR.

Obsah kurzu

Kurz v rozsahu 120 hodin teoretické výuky a 40 hodin praktické výuky je zakončen zkouškou před odbornou komisí.

 • Specifika řízení NNO
 • Legislativa
 • Strategické řízení a plánování
 • Finanční řízení a fundraising
 • Personální management
 • Metody práce v týmu
 • Sociální inovace
 • Marketing
 • PR a média
 • Poučení o BOZP a PO
 • Udržitelný rozvoj

Důležité informace

Uchazečem může být pouze osoba starší 18 let, která má ukončené SŠ vzdělání s maturitou

Místo konání: Praha

Praxe: rozsah 40 hodin, místo konání po vzájemné domluvě

Závěrečná zkouška: kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která obsahuje obhajobu závěrečné práce, písemný test, zpracování praktického úkolu a ústní zkoušku

Termíny

Zahájení kurzu 1. 11. 2023 závěrečné zkoušky 6. a 7. 3 2024

Termíny a rozpis jednotlivých vzdělávacích bloku:

1. 11. Personální management 1
2. 11. Personální management 2
15. 11. PR a média 1
16.11. PR a média 2
29. 11.Strategické řízení a plánování
30.11. Metody práce v týmu
13. 12. Marketing
14. 12. Poučení BOZP a Udržitelný rozvoj organizace

10. 1. Sociální inovace
11.1. Partnerské vyjednávání
24. 1. Legislativa 1
25. 1. Legislativa 2
7.2. Finanční plánování a fundraising 1
8. 2. Finanční plánování a fundraising 2
21. 2. Procesy řízení změn
22. 2. Specifika řízení NNO

Cena

28 800 Kč

Uvedená cena je za celý kurz včetně závěrečné zkoušky.