Silní rodiče - Silné děti ®

Zážitkový vzdělávací program zaměřený na zdravou výchovu dětí.

Základní informace

Jedná se o zážitkový a vzdělávací program určený pro rodiče, budoucí rodiče, prarodiče či jiné pečující osoby a další zájemce, kteří se věnují výchově dětí a chtějí společně s nimi prožít více radostí a vzájemně si porozumět. Program je vhodný i pro pracovníky mateřských center, dětských skupin apod. Hlavním cílem je podpora výchovy bez násilí na dětech a rozvoj funkční komunikace v rámci celé rodiny/komunity.

 Cíl kurzu:

  • podpořit výchovu bez násilí
  • posílit sebevědomí rodičů jako vychovatelů
  • pomoci ulehčit komunikaci v rodině
  • respektování nastavených mezí v rodině
  • vzájemné respektování rodiče i dítěte
  • naučit se lépe naslouchat dětem
  • umění vyjednávat a nastavit hranice  
  • možnost výměny zkušeností s jinými rodiči
  • kurz lehkou, zábavnou a důstojnou formou

Kurz je rozložen do 3 bloků:

6.10. 15:30 – 18:00 (prezence od 15:00 hodin)
7.10.  9:30 – 16:00 (prezence od 9:00 hodin)
21.10.  9:30 – 16:00 (prezence od 9:00 hodin)
 
 

Důležité
informace

Místo konání: Truhlářská 24, Praha 1

Termín: 6. 10., 7. 10. a 21. 10. 2023

Lektorka: Mgr. Petra Janatová a Mgr. Veronika Dembická, Dis. 

Přihlášky zasílejte do 1. 10. 2023

Cena

1000 Kč

50% SLEVA PRO SAMOŽIVITELE (nutno doložit)