Zpětná vazba jako nástroj pro motivaci pracovníků

Jak dosáhnout pracovních cílů a zároveň budovat dobré vztahy.

Základní informace

Důležitost a význam zpětné vazby jako motivačního nástroj pro dosahování pracovních cílů a současně budování dobrých vztahů.

Pozitivní zpětná vazba – jak ji ostatním dávat a jak ji přijímat + nácvik.

Negativní zpětná vazba. Rozlišení mezi destruktivní a konstruktivní kritikou a uvědomění si jejích důsledků. Parametry a cíle konstruktivní kritiky. Přístupy reakce na kritiku oprávněnou i neoprávněnou.

Praktické příklady, ukázky, modelové situace, sdílení účastníků. Specifika pro pracovní týmy – jak pracovat se zpětnou vazbou jako motivačním nástrojem pro dosahování lepších pracovních výsledků. 

Důležité
informace

Místo konání: online

Termín: 4. 12. 2023, 17:00 – 19:00

Lektorka: Ing. Veronika Kašková Ingrová 

Přihlášky zasílejte do 1. 12. 2023

Cena

690 Kč

25% sleva pro členy Sítě pro rodinu